گلچین آثار

علمدارم پناهم تکیه گاهم(نماهنگ) دانلود فایل صوتی

برای اینکه غم رو دل زینب نشینه(زمینه) دانلود فایل صوتی

وقتی که دل پر میزنه تو صحن بین الحرمین(شور)دانلود فایل صوتی

تو بچه شیر، شیر خدایی(زمینه)دانلود فایل صوتی

عمو جونم تا تو بودی سرو سامونی داشتیم(زمینه)دانلود فایل صوتی