گلچین آثار

قدم خمید رنگم پرید (واحد) ابالفضل العباس    دانلود فایل صوتی 

یه کاری کن آقا باشم من غلام تو همیشه(شور) ۱۳۹۵/۰۴/۰۲ دانلود فایل صوتی

دمه صحن تو همه غصه ها میره از یادم(شور)۱۳۹۵/۰۴/۰۲ دانلود فایل صوتی

کارت اینه داری دل  منو میبری(واحدزیبا)۱۳۹۵/۰۴/۰۲ دانلود فایل صوتی

بوی حرمت میپیچه توی هیئت آقا(واحد)۱۳۹۵/۰۴/۰۲ دانلود فایل صوتی